I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

PSYCHIATRIA PŁCI 2020

05.12.2020 GODZ. 09:00

ONLINE

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz całego Komitetu Naukowego chciałbym Państwa zaprosić do udziału w konferencji Psychiatria Płci 2020, która odbędzie się w terminie
05.12.2020r. ONLINE

Objawy zaburzeń psychicznych, ich przebieg a także leczenie wykazują różnice zależności od płci. Jednocześnie są omawiane w podręcznikach, przewodnikach farmakoterapii, wytycznych tak, jakby tych różnic nie było. Są przedstawiane w sposób ujednolicony, uśredniony, co nie odpowiada ani doświadczeniu klinicznemu ani wynikom badań.  Przedstawiane są więc kryteria dla schizofrenii, depresji, zaburzeń lękowych, zasady ich leczenia, substancje lecznicze, które mogą być zastosowane i tylko przy okazji omawiania ich działań niepożądanych pojawiają się kwestie różnic płci, gdy mowa o zaburzeniach seksualnych, ciąży czy karmieniu. Tych różnic pomiędzy płciami jest znacznie więcej, pojawiają się na każdym etapie procesu diagnostycznego i terapeutycznego, nie są jednak odpowiednio opisywane, podkreślane czy uwzględniane w literaturze specjalistycznej i w trakcie konferencji naukowych czy szkoleń. A wystarczy chwila odwołania się do własnego doświadczenia i zadanie sobie pytania – czy rzeczywiście kobiety i mężczyźni ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i innymi rodzajami najczęściej występujących zaburzeń mają takie same objawy? Napotykają te same problemy w leczeniu? Tak samo odpowiadają na podawane im leki? Przebieg choroby jest u nich taki sam? Nie.

 

W ostatnich latach pojawiają się badania, publikacje i monografie, które opisują i nazywają te różnice. Badania nad różnicami płci, np. w odpowiedzi na leczenie farmakologiczne mają długą tradycję, ale nie znajdują miejsca w wytycznych, zaleceniach i przewodnikach farmakoterapii. Także w przypadku kursów psychoterapii różnice płci nie są dostatecznie silnie uwzględniane. Tak więc teoria i zalecenia nie odzwierciedlają w pełni codziennej praktyki. Ponieważ zjawiska różnić płci nie są obecne w piśmiennictwie, nie są także często obecne  w świadomości osób leczących, stanowią istotną klinicznie, ale pomijaną kwestię.

Aby podnieść świadomość profesjonalistów w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów z uwzględnieniem różnic płci we wrześniu 2020 roku wraz z gronem wybitnych specjalistów z wieloletnią praktyką podjęliśmy wyzwanie organizacji konferencji „Psychiatria płci”, na którą Państwa raz jeszcze serdecznie zapraszam. Podczas której wybitni specjaliści-praktycy i badacze podzielą się zgromadzaną do tej pory wiedzą i doświadczeniami na temat znaczenia płci dla zaburzeń psychicznych i ich leczenia.

W konferencji wezmą udział zarówno psychiatrzy z dorobkiem naukowym jak i psychiatrzy i psychoterapeuci-praktycy, dla których kwestia płci w pomocy psychiatrycznej jest sprawą ważną, interesującą, a przede wszystkim mającą znaczenie w pracy klinicznej.

Do zobaczenia!

Dr n. med. Sławomir Murawiec

KONFERENCJA ONLINE

05.12.2020 GODZINA 09:00