SOBOTA 05.12

.

}

09:00 – 09:05 Otwarcie i wprowadzenie

dr n. med. Sławomir Murawiec

}

09:05 – 09: 35 Znaczenie płci w psychiatrii

dr n. med. Sławomir Murawiec

}

09:35 – 10:05 Depresja a płeć

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, dr Maria Łukasik

}

10:05 – 10:35 Wykład sponsorowany

}

10:35– 11:05 Schizofrenia a płeć

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

w

11:05 -11:20 Dyskusja

11:20 – 11:30 Przerwa

}

11:30 – 12:00 Choroba dwubiegunowa a płeć

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

}

12:00 – 12:20 Seksuologia a płeć

dr n. med. Sławomir Jakima

w

12:20 – 12:35 Dyskusja

}

12:35 – 13: 15 Przypadki kliniczne

dr n. med. Sławomir Murawiec

}

13:15 – 13:35 Płeć z zaburzeniami osobowości bordeline

dr Marta Dębowska, dr Robert Madejek

}

13:35– 13:55 Zaburzenia snu i zaburzenia lęku u kobiet i mężczyzn

}

13:55 – 14:15 Zaburzenia snu w depresji

w

14:15 – 15:00 Panel dyskusyjny

dr S. Murawiec, dr n med. Piotr Wierzbiński, prof.  dr hab. n. med. Agata Szulc, prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, dr n. med. Sławomir Jakima

15:00 – 15:10 Przerwa

}

15:10 – 15:40 Farmakoterapia a płeć

dr n. med. Piotr Wierzbiński

}

15:40 – 16:00 Psychoterapia a płeć

dr n. med. Władysław Sterna

}

16:00 – 16:20 Psychiatria dziecięca

}

16:20 – 16:40 Zaburzenia identyfikacji płciowej

w

16:40 -17:00 Dyskusja

}

17:00 Zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).