Sobota 18.09

.

09:00 – 09:05

Otwarcie konferencji

09:05 – 09:35

Mężczyzna ze schizofrenią – między pobudzeniem a znieruchomieniem 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

09:35 – 10:05

Depresja okołoporodowa u mężczyzn. Niemożliwe? A jednak istnieje.

dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska

10:05 – 10:35

Kiedy pacjentka ze schizofrenią zachodzi w ciążę – więcej uwagi, mniej obaw.

dr hab. n. med.  Anna Mosiołek

10:35 – 11:05

Zaburzenia lękowe – Kto się tak naprawdę bardziej boi? Zaburzenia lękowe u kobiet i mężczyzn.

dr n. med. Sławomir Murawiec

11:05 – 11:35

Compliance w leczeniu schizofrenii

dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

WYKŁAD SPONSOROWANY

11:35 – 11:50

Dyskusja

11:50 – 12:00

Przerwa reklamowa

12:00 – 12:30

Mania – jak leczyć kobiety, a jak mężczyzn w epizodzie manii?

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

12:30 – 13:00

Depresja kobiet w wieku okołomenopauzalnym

prof. dr hab. n. med.  Piotr Gałecki

13:00 – 13:30

Leki- zupełnie inne czy dokładnie takie same? Stosowanie farmakoterapii u kobiet i mężczyzn.

dr n. med. Piotr Wierzbiński

WYKŁAD SPONSOROWANY

13:30 – 13:45

Dyskusja

13:45 – 15:15

Przypadki kliniczne

dr n. med. Sławomir Murawiec

prof.  dr hab. n. med. Agata Szulc – Patronat nad przypadkiem FIRMA ACCORD

dr n. med. Piotr Wierzbiński – Patronat nad przypadkiem FIRMA CELON PHARMA

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz – Patronat nad przypadkiem FIRMA LUNDBECK

15:15 – 15:25

Przerwa reklamowa

15:25 – 15:55

Sen snowi nierówny. Zaburzenia snu i ich leczenie w zależności od płci

prof. dr hab. n. med.  Adam Wichniak

15:55 – 16:25

Czy podział na płci przetrwa w obecnym kształcie?

dr n. med. Sławomir Murawiec

16:25 – 16:55

Język może ranić, język może leczyć. O właściwej komunikacji z pacjentem różnorodnym seksualnie i płciowo.

dr n. med. Bartosz Grabski

16:55 – 17:25

Zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego, podobieństwa i różnice w zależności od płci dziecka.

dr n. med. Lidia Popek

17:25

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).