Sobota 18.09

.

09:00 – 09:05

Otwarcie konferencji

09:05 – 09:35

Kobiety i mężczyźni w czasie pandemii COVID-19 okiem psychiatry.

dr n. med. Sławomir Murawiec

09:35 – 10:05

Depresja okołoporodowa u mężczyzn. Niemożliwe? A jednak istnieje.

dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska

10:05 – 10:35

Kiedy pacjentka ze schizofrenią zachodzi w ciążę – więcej uwagi, mniej obaw.

dr hab. n. med.  Anna Mosiołek

10:35 – 11:05

Mężczyzna ze schizofrenią – między pobudzeniem a znieruchomieniem

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

11:05 – 11:20

Dyskusja

11:20 – 11:30

Przerwa reklamowa

11:30 – 12:00

Mania – jak leczyć kobiety, a jak mężczyzn w epizodzie manii?

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

12:00 – 12:30

Depresja kobieca? Depresja męska? Depresja o wielu obliczach

prof. dr hab. n. med.  Piotr Gałecki

12:30 – 13:00

Leki- zupełnie inne czy dokładnie takie same? Stosowanie farmakoterapii u kobiet i mężczyzn.

dr n. med. Piotr Wierzbiński

13:00 – 13:15

Dyskusja

13:15 – 14:45

Przypadki kliniczne

dr n. med. Sławomir Murawiec, prof.  dr hab. n. med. Agata Szulc, dr n. med. Piotr Wierzbiński, prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

14:45 – 15:00

Przerwa reklamowa

14:45 – 15:00

Sen snowi nierówny. Zaburzenia snu i ich leczenie w zależności od płci

prof. dr hab. n. med.  Adam Wichniak

15:30 – 16:00

Zaburzenia lękowe – Kto się tak naprawdę bardziej boi? Zaburzenia lękowe u kobiet i mężczyzn.

dr n. med. Sławomir Murawiec

16:00 – 16:30

Język może ranić, język może leczyć. O właściwej komunikacji z pacjentem różnorodnym seksualnie i płciowo.

dr n. med. Bartosz Grabski

16:30 – 17:00

Zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego, podobieństwa i różnice w zależności od płci dziecka.

dr n. med. Lidia Popek

17:00

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).