SOBOTA 05.12

.

}

09:00 – 09:05 Otwarcie i wprowadzenie

dr n. med. Sławomir Murawiec

}

09:05 – 09: 30 Znaczenie płci w psychiatrii

dr n. med. Sławomir Murawiec

}

09:30 – 10:00 Depresja a płeć (wykład sponsorowany firmy Lundbeck)

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

}

10:00 – 10:20 Esketamina – nowa opcja leczenia depresji lekoopornej (wykład sponsorowany firmy Janssen )

dr n. med. Piotr Wierzbiński 

}

10:20 - 10:50 Schizofrenia a płeć

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

w

10:50 - 11:00 Dyskusja

11:00 - 11:15 Przerwa

}

11:15 – 11:45 Choroba dwubiegunowa a płeć

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

}

11:45 – 12:15 Seksuologia a płeć

dr n. med. Sławomir Jakima

w

12:15 – 12:25 Dyskusja

}

12:25 - 13:55 Przypadki kliniczne

dr n. med. Sławomir Murawiec, prof. dr hab. n. med. Agata Szulc,
dr n. med. Piotr Wierzbiński, dr hab. n. med. Błażej Misiak, dr Jolanta Klemens

}

13:55 - 14:15 Płeć z zaburzeniami osobowości borderline

dr Marta Dębowska

}

14:15 - 14:35 Zaburzenia snu i zaburzenia lęku u kobiet i mężczyzn (wykład sponsorowany firmy TZF )

dr n. med. Michał Skalski

}

14:35 - 14:55 Zaburzenia snu w depresji

dr n. med. Sławomir Murawiec

w

14:55– 15:05 Dyskusja

15:05 – 15:20 Przerwa

}

15:20– 15:40 Farmakoterapia a płeć

dr n. med. Piotr Wierzbiński

}

15:40 – 16:00 Psychoterapia a płeć

dr n. med. Władysław Sterna

}

16:00 - 16:20 Psychiatria dziecięca

dr Maja Krefft

}

16:20 – 16:40 Dysforia i niezgodność płciowa

dr n. med. Bartosz Grabski

w

16:40 - 16:50 Dyskusja

}

16:50 Zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).