IV KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

PSYCHIATRIA PŁCI 2023

15-16 września 2023

Sound Garden Hotel Airport
ul. Żwirki i Wigury 18 | Warszawa

Szanowni Państwo,

Konferencja „Psychiatria Płci” odpowiada na ważną potrzebę lekarzy psychiatrów i wielu innych grup profesjonalistów ochrony zdrowia psychicznego. Ta potrzeba jest nadążnie za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, w której to co wczoraj uważaliśmy za pewnik, dziś podlega nowemu rozumieniu. Aspektem, który Wykładowczynie i Wykładowcy konferencji wezmą przede wszystkim pod uwagę w trakcie swoich prezentacji jest kwestia płci w szerokich kontekstach różnych obszarów psychiatrii. Płci czasami zdefiniowanej w tradycyjnym rozumieniu, czasami odbiegającej od tej określonej przy urodzeniu, a czasami płynnej. Tak czy inaczej zawsze ważnej dla indywidualizacji leczenia, personalizacji opieki nad daną konkretną osobą. Mówimy więc w trakcie konferencji o konkretnych osobach, dla których jednym z ważnych wyznaczników tożsamości jest indywidualnie definiowana i przeżywana płeć i o konkretnych problemach klinicznych właśnie w tym kontekście. Zadamy pytanie – czy dobrze znane zaburzenia psychiczne manifestują się tak samo niezależnie od płci? Czy sposoby leczenia powinny uwzględniać płeć osoby leczonej? Kontekstów tych jest bardzo wiele – od poziomów ściśle biologicznych, związanych na przykład z biologicznie uwarunkowanymi różnicami w przebiegu farmakoterapia, po konteksty psychologiczne i psychospołeczne. Dlatego warto uczestniczyć w konferencji „Psychiatria Płci 2023” . Co więcej, znakomite Wykładowczynie i Wykładowcy przyjęli nasze zaproszenie do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przekazując swoje przemyślenia i doświadczenia, stworzą nam wszystkim możliwość głębszego rozumienia złożonych problemów współczesnej psychiatrii i niesienia bardziej efektywnej pomocy osobom zgłaszającym się po naszą pomoc.

Dr hab. n. med. Sławomir Murawiec

DO ROZPOCZĘCIA SPOTAKANIA ZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Udział w konferencji jest płatny. 

Opłata konferencyjna wynosi: 500 zł brutto (z vat)

LETNIA PROMOCJA

Opłata 293,00 zł netto (+Vat)